Επιστημονικά Άρθρα

Κίνδυνος καρδιαγγειακών προβλημάτων σε ασθενείς με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα

Βαρύνουσας σημασίας είναι τα νέα δεδομένα που προκύπτουν για τους ασθενείς με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα από πρόσφατη έρευνα ιατρών της Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής (Λαϊκό Νοσοκ